Սոնա Աբգարյան

Իր աշխատանքներում Սոնա Աբգարյանը վեր է հանում այնպիսի հարցեր, որոնք սերտորեն կապված են կանանց վիճակի հետ՝ դրանք տեղադրելով մշակութային միջավայրի փոփոխությունների ավելի լայն համատեքստի մեջ, փոփոխություններ, որոնք անվերապահորեն ընդգծում են մարդկային և հասարակական հարաբերությունների փոխակերպումները այս տարածաշրջանում... - Սաշա Նաբերգոյ:

“Իմ որոշ աշխատանքներում անդրադառնում եմ բնությանը, ֆոբիաներին և խաղում դրանց հետ: Խաղում եմ հենց կարծրատիպերի հետ: Կարևորում եմ խաղը, վերլուծությունը՝ որպես բնության հետ հարաբերվելու ձև”, - նշում է արվեստագետը: