Կարոյան ցուցասրահի հավաքածուն իր մեջ ներառում է հայ ժամանակակից կերպարվեստի մի շարք կարևորագույն արվեստագետների ստեղծագործություններ: Հավաքածուի աշխատանքները ընտրված են նկարչի ամբողջական ստեղծագործության մեջ նրանց կարևորությամբ կամ հայկական և միջազգային ժամանակակից արվեստի վրա նրանց ազդեցությամբ:
Մեր հավաքածուն ընդգրկում է նաև միջազգային արվեստագետների աշխատանքներ:  
Ներկայացվածը մի փոքր մասն է նրա, ինչ մենք կարող ենք իրականում առաջարկել: